Ontwikkeling Veiligwijs

Ontwikkeling

De lesmethode Veiligwijs is ontwikkeld door de Care for Sexuality Foundation. Vanuit deze stichting wordt het werk gedaan om de ontwikkeling en uitvoering van de lesmethode te blijven realiseren.

De lesmethode is ontwikkeld vanuit de Care for Sexuality Foundation. De Care for Sexuality Foundation is opgericht door Arjet Borger, gezondheidswetenschapper en al jarenlang werkzaam in het werkveld van de relatiotionele en seksuele vorming. Zij is schrijver van onder andere de kinderboeken Saar en Jop en Saar en Jop praten over seksualiteit: kinderboeken die al door veel ouders en leerkrachten worden gebruikt om met (jonge) kinderen over identiteit, seksualiteit en relatievorming te praten.

Vanuit haar werk als adviseur, spreker en auteur sprak zij veel ouders, leerkrachten, zorgverleners en andere professionals. Ze zag dat veel scholen wel aandacht willen geven aan relaties en seksualiteit, maar niet goed weten hoe. Er was behoefte aan een lesmethode die rekening houdt met persoonlijke, sociale en culturele verschillen én tegelijkertijd zorgvuldig de benodigde informatie geeft. Vanuit die motivatie is de lesmethode Veiligwijs ontwikkeld. Er zijn vele professionals geinterviewd en er is ruim anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze methode. 

Met de hulp van een expertgroep is ervoor gezorgd dat Veiligwijs goed aansluit op de praktijk van het basisonderwijs. De expertgroep bestaat uit professionals die vanuit hun werkervaring en expertise hebben meegedacht over de ontwikkeling van deze methode. Ook vanuit de Raad van Advies van de Care for Sexuality Foundation is feedback en ondersteuning gegeven. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de lesmethode zijn meerdere leerkrachten en directies van verschillende basisscholen geïnterviewd.

De ontwikkeling van de lesmethode is op eigen kosten - zonder subsidie - gedaan. Er zijn donateurs die de doelstellingen en kernwaarden van de stichting onderschrijven. Mede door hun financiele steun maken ze de realisatie van de lesmethode mogelijk. (Vind je dit ook belangrijk? Hoe je ons kunt steunen lees je hier.)

Een product van