Veiligwijs en de Week van de Lentekriebels?

Lees ons statement

‘In de klas praten over relaties en seksualiteit is geen lastige opgave meer.’

Veiligwijs: waardengerichte lesmethode voor relationele en seksuele vorming

Doorlopende leerlijn met lessen over relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Statement Week van de Lentekriebels

Van 4 tot 8 maart is het de Week van de Lentekriebels. Deze week is het initiatief van Rutgers in samenwerking met de GGD’en, en wordt al achttien jaar door hen georganiseerd. 

Als Zorg voor Seksualiteit vinden het we het belangrijk dat er met kinderen op een zorgvuldige manier gesproken wordt over het thema seksualiteit, waarbij wij werken vanuit onze waardegerichte benadering. We werken sensitief, om zo rekening te houden met alle persoonlijke, culturele en religieuze verschillen die er zijn. 

Dit thema vraagt een zorgvuldige voorbereiding door de school. Vanaf de start van onze lesmethode in 2018, trainen we leerkrachten, worden ouders betrokken en zit er een zorgvuldige opbouw in de lessen, passend bij het moment, de leeftijd en ontwikkeling van kinderen. De scholen die met Veiligwijs werken, hebben dit structureel ingebed in het school.

Een themaweek over een gevoelig onderwerp als seksualiteit, vinden we niet passend. Ook zien we dat het in de praktisch voor basisscholen praktisch onmogelijk is om leerkrachtenworkshops en ouderavonden (en ouderbetrokkenheid) in het schooljaar in te plannen precies rond de themaweek.

De werkzaamheden die Rutgers en de GGD-en doen met overheidsfinanciering, moeten wij als stichting zelf doen.

Een deel van die kosten wordt gedekt met de vraagprijs voor Veiligwijs, een ander deel met de bijdrage van donateurs. Daardoor is ons materiaal vele malen duurder als het materiaal van Rutgers. De toegankelijkheid voor scholen en de vrijheid om te kiezen is ongelijk.

In de publiciteit wordt sinds de zorgen van ouders vorig jaar, een andere indruk gewekt. De Week van de Lentekriebels zou los van de methode Kriebels in je buik staan, en er wordt gewezen op de keuzevrijheid van de school. Daardoor is het niet duidelijk dat voorbereiding, woordvoering en de ontwikkeling van extra materialen voor deze week, specifiek bij Rutgers ligt en een weergave is van hun visie en werkwijze. Deze is niet representatief voor die van ons.

Wellicht zijn er enkele scholen die met Veiligwijs werken en meedoen aan de Week van de Lentekriebels, deze keuze ligt bij de scholen zelf.

Voor de scholen die wel deze themaweek aandacht willen geven aan het thema seksualiteit, hebben we een gespreksopener ontwikkeld. Deze kun je hieronder kosteloos opvragen. Het biedt de handvatten om met jouw schoolteam een eerste gesprek over relationele en seksuele vorming op jullie school te starten.

Zorg

LIEFDE

RESPECT

VEILIGHEID

Waardegerichte benadering: een unieke kijk op relationele en seksuele vorming

Voor iedereen

De lesmethode is zo opgebouwd dat de leerkracht met de informatie en opdrachten goed kan aansluiten op het niveau van de klas. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke en culturele verschillen.

Waarden

De theoretische informatie en de praktische opdrachten zijn gekoppeld aan een van de waarden Respect, Liefde, Zorg of Veiligheid.

De lesmethode verschilt inhoudelijk met de lesmethode die vanuit de overheid is gefinancierd. Voor ons is relationele veiligheid een uitgangspunt, net als dat seksualiteit kwetsbaar is.

Veiligheid

Veiligwijs is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen voor de opbouw en inhoud van lesmethodes over seksualiteit en erkend door het RIVM (Goed Onderbouwd).

Cultuursensitief

Persoonlijke normen en waarden, cultuur, religie en diversiteit: het hoort bij seksualiteit. In Veiligwijs staan respect voor en luisteren naar elkaar centraal. 

We geloven dat je jezelf mag zijn en (oa) je grenzen mag kennen. Dit betekent dat in het gesprek over seksualiteit, ook niemand zijn of haar grenzen over hoeft. Aansluiten, sensitief werken, zorgvuldig zijn in de voorlichting over seksualiteit: dat zijn elementen waar Veiligwijs – mede vanwege haar waardegerichte benadering – de handvatten voor biedt. 

PROEFLES

Ontdek hoe je Veiligwijs kunt gebruiken voor jouw school

Benieuwd naar de inhoud? Vraag de gratis proefles aan om inzicht te krijgen in de methode.

Gespreksopener

Seksualiteit is een persoonlijk onderwerp. Het hangt samen met wie je bent; met je normen, waarden, achtergrond, levensovertuiging, opvoeding en cultuur. Het is een onderwerp waar heel verschillend over wordt gedacht en gesproken. Het is een onderwerp waar de ouders, de primaire opvoeders, een belangrijke rol in spelen.

Dit thema vraagt dan ook een zorgvuldige voorbereiding van een school. Daarom is het belangrijk dat jullie als team en als school een duidelijke visie hebben op relationele en seksuele vorming.

Onze gespreksopener helpt daarbij. Van daaruit kun je als team kijken wat er verder nodig is: een teamtraining, een ouderbijeenkomst, meer informatie aanvragen over Veiligwijs, of nog verder onderzoek doen.

Wat zeggen docenten

INHOUD VAN DE LESMETHODE

Wat maakt Veiligwijs een unieke methode?

Waardegerichte benadering. Theorie en opdrachten zijn gekoppeld aan respect, liefde, zorg of veiligheid.

Voor iedereen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in cultuur, levensovertuiging en achtergrond.

Betrekt ouders. Er wordt geïnvesteerd in de belangrijke rol die opvoeders hebben (door opdrachten, informatiemateriaal en de ouderavond).

Doorlopende leerlijn. Van groep één tot acht passende informatie. Ook toe te passen in de ‘Week van de Lentekriebels’.

Persoonlijke docentenhandleiding. Een goed verhaal begint bij inzicht in jezelf. Inclusief een praktische training voor het team.

Map met leskaternen. Handig voor leerkrachten, uitneembaar, per dubbel schooljaar ongeveer tien lessen over diverse thema’s.

Online portal. Met ondersteunend materiaal en werkbladen. Actueel thema? In de portal wordt een les toegevoegd.

Advies en ondersteuning. Verzorgen van een ouderavond of een lastige situatie op school? Neem contact met ons op.

Workshop voor leerkrachten. Visievorming en het vergroten van zelfvertrouwen staan centraal in de workshop voor leerkrachten.

Wat zeggen experts

‘Het is een mooie volledige interventie (met lessen en een docentenhandleiding) en een link met andere organisaties en relevantie zorgstructuren.’
‘Het lesmateriaal is goed onderbouwd door literatuur en kennis over seksuele opvoeding en heeft een structurele uitwerking in een doorlopende leerlijn waarin alle aspecten worden behandeld.’

Erkenningscommissie RIVM (april 2019)

‘Een overzichtelijke reeks van lessen, in een mooie opbouw en uitwerking vormgegeven. Met liefde, veiligheid, respect en zorg als basiswaarden waarop de thema’s en lessen gestructureerd zijn.’

Irene Linders-Wouters
Functionaris Gezondheidsbevordering voor de GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) en gecertificeerd Nationaal Mediacoach

‘Op een goede manier worden de thema’s respect, veiligheid en autonomie door de onderwerpen seksualiteit en relaties heen verwerkt. Het zal herkenbaar zijn voor kinderen, ouders en docenten. Ook thema’s als internet, verkeerde geheimen, homoseksualiteit en diverse culturen en religies worden benoemd. De opzet is erg praktisch met leuke opdrachten, maar ook uitdagend en net buiten de comfortzone hier en daar. Een mooie methode!’

Peter Leusink
Huisarts en seksuoloog NVVS
WERKEN MET VEILIGWIJS

Veiligwijs School Totaal Pakket

Wat krijg je als je gaat werken met Veiligwijs?

Veiligwijs voor de hele school

Inhoud Totaalpakket

 • Een lesmap met bijbehorende leskaternen (8-10 lessen per jaar)
 • Workshop voor leerkrachten
 • Ouderavond over seksuele opvoeding en de lesmethode
 • Voor iedere leerkracht een docentenhandleiding
 • Toegang tot de digitale portal
 • Drie verschillende prentenboeken
 • Ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van de methode
 • Maandelijks een nieuwsbrief voor leerkrachten met updates, informatie en tips
 • Een kwaliteitskaart voor uniformiteit en afstemming binnen het team
 • Informatieflyers over Veiligwijs – voor ouders
 • Informatieboekje ‘Veilig wijs worden’ over seksuele opvoeding – voor ouders

Kosten

 • Eenmalig: kosten voor de aanschaf van het Veiligwijs Totaal Pakket (€ 2000 – € 4000)*
 • Jaarlijks: licentiekosten voor de portal en het up-to-date houden van de methode
 • Neem contact met ons op voor een compleet kostenoverzicht.

Meer informatie?

Download de proefles.

Binnen drie werkdagen ontvang je een uitgebreide mail met informatie en meer proeflessen.
Geïnteresseerd of vragen? Beantwoord de mail en wij nemen binnen drie werkdagen contact met je op.
 

Keuze gemaakt voor Veiligwijs?

 • We sturen je het materiaal zo spoedig mogelijk toe.
 • We plannen in overleg met jullie de ouderavond en workshop in.
 • Ongeveer twee weken voor ouderavond en voor de leerkrachtenworkshop plannen we een afspraak voor de zorgvuldige voorbespreking daarvan. 
 • Ook na de implementatie blijven we beschikbaar voor ondersteuning en advies.

* Veiligwijs is ontwikkeld door Zorg voor Seksualiteit, vanuit Stichting Care for Sexuality Foundation (ANBI). Wij krijgen geen subsidie van de overheid en zijn afhankelijk van giften. Daardoor is de vraagprijs vele malen hoger dan de lesmethode die Rutgers aanbiedt. Met de vraagprijs moeten we proberen een deel van de organisatiekosten te dekken. Mochten er bezwaren zijn vanwege de kosten, maar jullie wel met Veiligwijs willen gaan werken, neem ook dan toch contact met ons op. 

* In overleg is het mogelijk de lesmethode aan te schaffen zonder daarbij de ouderavond en leerkrachtenworkshop af te nemen.