Ontwikkeling Veiligwijs

Ontwikkeling

De lesmethode Veiligwijs is ontwikkeld door Zorg voor Seksualiteit. Vanuit deze organisatie (ANBI-stichting de Care for Sexuality Foundation) wordt het werk gedaan om de ontwikkeling en uitvoering van de lesmethode te blijven realiseren. Deze stichting is (oa) opgericht door Arjet Borger in 2016. 

Vanuit haar werk als adviseur, spreker en auteur sprak zij veel ouders, leerkrachten, zorgverleners en andere professionals. Ze zag dat veel scholen wel aandacht willen geven aan relaties en seksualiteit, maar niet goed wisten hoe. Daarnaast werd seksuele vorming op het basisonderwijs verplicht vanuit de kerndoelen, maar bood de overheid daar geen diverser aanbod voor aan. Er werd (en wordt) slechts één organisatie gefinancieerd. Het gevolg is ook dat er daardoor slechts één niet-identiteitsgebonden lesmethode voor het basisonderwijs beschikbaar was. 

De nieuwe organisatie werd opgericht om meer aandacht vragen te voor veilige relatievorming, sensitief werken te stimuleren en een breder aanbod voor het basisonderwijs te bieden. Er was behoefte aan een lesmethode die rekening hield met persoonlijke, sociale en culturele verschillen én tegelijkertijd zorgvuldig de benodigde informatie geeft. Vanuit die motivatie is de lesmethode Veiligwijs ontwikkeld. Er zijn vele professionals geinterviewd en er is ruim anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze methode. 

Met de hulp van een expertgroep is ervoor gezorgd dat Veiligwijs goed aansluit op de praktijk van het basisonderwijs. De expertgroep bestond uit professionals die vanuit hun werkervaring en expertise hebben meegedacht over de ontwikkeling van deze methode. Ook vanuit de Raad van Advies werd feedback en ondersteuning gegeven. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de lesmethode zijn meerdere leerkrachten en directies van verschillende basisscholen geïnterviewd.

De ontwikkeling van de lesmethode is op eigen kosten – zonder subsidie – gedaan. Er zijn donateurs die de doelstellingen en kernwaarden van de stichting onderschrijven. Mede door hun financiele steun maken ze de realisatie van de lesmethode mogelijk. Ook voor de uitvoering van ons werk nu zijn we nog voor een belangrijk deel afhankelijk van donateurs en enkele major donors. (Vind je dit ook belangrijk? Hoe je ons kunt steunen lees je hier.)