Organisatie

Organisatie Zorg voor Seksualiteit

De lesmethode Veiligwijs is ontwikkeld door Zorg voor Seksualiteit. 

Zorg voor Seksualiteit is een stichting met de ANBI-status. (Statutaire naam: Stichting Care for Sexuality Foundation) Wij investeren in veilige relatievorming, door het ontwikkelen van methodes en materialen. We geven advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, scholen en (zorg- en welzijn) organisaties voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en het bevorderen van seksuele gezondheid.

We werken vanuit de kernwaarden respect, veiligheid en autonomie.

Sensitief werken, een waardengerichte benadering, betrouwbare informatie verstrekken, en veilige relatievorming; dat zijn onze uitgangspunten. Hierin onderscheiden we ons van anderen. Het betekent ook dat we nauwlettend ontwikkelingen in de samenleving volgen en ons soms duidelijk uitspreken of onderscheiden. We onderzoeken informatie grondig, halen visies en bronnen uit verschillende hoeken en vakgebieden en laten ons inspireren door onze uitgangspunten en kernwaarden. We delen deze kennis graag, omdat we willen bijdragen aan veilige relatievorming en seksuele gezondheid voor iedereen. 

Meer weten? Kijk opĀ www.zorgvoorseksualiteit.nl.