Over Veiligwijs

Over Veiligwijs

Veiligwijs is een lesmethode voor relationele en seksuele vorming welke geschikt is voor alle basisscholen (openbaar en identiteitsgebonden) die regulier onderwijs aanbieden. Het betreft een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. Kinderen krijgen betrouwbare informatie over hun lichaam en hun lichamelijke, emotionele, sociale en seksuele ontwikkeling. Zij leren meer over veiligheid in relaties (familie-relaties, vriendschappen, verliefdheid, verkering) en online (bijvoorbeeld sexting). Zij groeien in zelfvertrouwen, oefenen in het vergroten van weerbaarheid (praten over grenzen, hulp vragen) en leren respectvol om te gaan met verschillen in achtergrond, overtuiging en seksualiteit.

Veiligwijs vertrekt vanuit een waardegerichte benadering. Theoretische informatie en praktische opdrachten zijn gekoppeld aan de waarden respect, liefde, zorg of veiligheid. Hierdoor leren kinderen na te denken over de betekenis van deze waarde in relatie tot seksualiteit en relatievorming.

Doel

Het bevorderen van een gezonde relationele en seksuele vorming van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen weten wat onder relaties en seksualiteit wordt verstaan en gaan respectvol met zichzelf en elkaar om. Daarnaast zijn kinderen weerbaar, zij kunnen hulp vragen, hun eigen wensen en grenzen bewaken en veilige keuzes maken.