Veilige relationele en seksuele vorming

De lesmethode Veiligwijs is ontwikkeld door Zorg voor Seksualiteit. Vanuit deze stichting (statutaire naam: Care for Sexuality Foundation) wordt het werk gedaan om de ontwikkeling en uitvoering van de lesmethode te blijven realiseren.

Expertgroep

Met de hulp van een expertgroep is ervoor gezorgd dat Veiligwijs goed aansluit op de praktijk van het basisonderwijs. De expertgroep bestaat uit professionals die vanuit hun werkervaring en expertise hebben meegedacht over de ontwikkeling van deze methode. Ook vanuit de Raad van Advies van de (destijds nog) Care for Sexuality Foundation is feedback en ondersteuning gegeven. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de lesmethode zijn meerdere leerkrachten en directies van verschillende basisscholen geïnterviewd.

Stichting

De organisatie achter Veiligwijs is Zorg voor Seksualiteit, oftewel de Care for Sexuality Foundation, een stichting met de ANBI status. Dit betekent dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Alle inkomsten van de stichting, dus ook de opbrengsten van de lesmethode, komen ten goede aan haar doelstellingen. De missie van Zorg voor Seksualiteit is het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit respect, veiligheid en autonomie. Dit betekent dat we ons inzetten voor een samenleving waarin mensen gerespecteerd worden en ieder mens het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden heeft om persoonlijke en veilige keuzes te kunnen maken in het omgaan met seksualiteit.

AVG

Wat is nog privé? Niet alleen als het over seksualiteit gaat een belangrijk thema, maar ook als het over uw persoonsgegevens gaat. Zoals vanzelfsprekend gaan we hier bewust en zorgvuldig mee om. Onze privacyverklaring vindt u hier.

Achtergrond

De Care for Sexuality Foundation is opgericht door Arjet Borger. Zij is schrijver van onder andere de boeken Saar en Jop en Saar en Jop praten over seksualiteit: kinderboeken die al door veel ouders en leerkrachten worden gebruikt om met (jonge) kinderen over identiteit, seksualiteit en relatievorming te praten. Daarnaast schreef zij het boek Seks voor iedereen (Prometheus, 2018) over de seksuele voorlichting in Nederland en de rol van de overheid hierin. Arjet heeft vijftien jaar ervaring met het geven van ouderavonden, lezingen en advieswerk op het gebied van relationele en seksuele vorming. Vanuit haar opleidingen is zij opgeleid in preventie, bewustwording en gedragsverandering.

Ook de lesmethode Veiligwijs is door haar, ism anderen, ontwikkeld. Vanuit haar werk als adviseur, spreker en auteur sprak zij veel ouders, leerkrachten, zorgverleners en andere professionals. Ze zag dat veel scholen wel aandacht willen geven aan relaties en seksualiteit, maar niet goed weten hoe. Er was behoefte aan een lesmethode die rekening houdt met persoonlijke, sociale en culturele verschillen én tegelijkertijd zorgvuldig de benodigde informatie geeft. Er is ruim anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze methode, die gebaseerd is op de CSE (comprehensive sexuality education). 

De ontwikkeling van de lesmethode is op eigen kosten – zonder subsidie – gedaan. Daarnaast zijn er enkele donateurs die de doelstellingen en kernwaarden van de stichting onderschrijven. Mede door hun financiele steun maken ze de realisatie van de lesmethode mogelijk. Vind je dit ook belangrijk? Hoe je ons kunt steunen lees je hier.